Lovas hagyományőrző testvéreink – Felhívás az Ősök Napjára!

Kedves lovas hagyományőrző testvérek!

A magyar nemzeti kultúránk egyik legjellegzetesebb és talán az egyik legszebb része a lovas életmódra és hadviselésre vonatkozó hagyományrendszerünk. 2015. augusztus 14-16-án harmadik alkalommal ünnepeljük meg az Ősök Napját. A Bugacon megrendezett ünnep a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, az Ősök Napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. A mai Hazánkat Ősapáink lovas életmódjának és harcmodorának is köszönhetjük, ezért a magyar lovas hagyományőrzés a nemzeti kultúránk fontos alapköve.

Az Ősök Napja ünnepünkön (mint ahogy a Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlésen is) nagyon fontos szerepet játszanak a különböző lovas programok. Lovas és lova tisztelt vendég a legnagyobb magyar hagyományőrző ünnepen. Ősapáink hagyományainak bemutatása szinte elképzelhetetlen a lovak nélkül. Őseink megszelídítették a lovat, ezáltal meghódíthatták és lakóhelyükké tehették a hatalmas eurázsiai füves pusztákat. Táltos paripáik és különösen fejlett lovas hadviselésük révén a sztyeppei lovasnomádok a Világ legnagyobb birodalmait hozták létre.

Lovasok

A pusztai ember élete sokszor a lovától is függött, különösen a harcok alakalmával. A földi lét elmúltával pedig a lovak még a nagy ”Égi utazásra” is elkísérték szeretett gazdáikat a Tengerkék égbe, a mindenség nagy ura, Tengri közelébe. Nagy közös ünnepünkre ezért szeretettel várunk minden lovas hagyományőrzőt! Mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy még mindig lovas-nemzet a magyar, és hogy a Kárpát-medencében a magyar  lovas-hagyományőrzők milyen nagy összetartó erőt képviselnek!

Baráti szeretettel hívunk meg minden lovas testvérünket a III. Ősök Napjára, hogy a dicső múltunkat tovább élesztve egy fényesebb jövőképet tudjunk felmutatni az eljövendő szebb magyar világnak.

Barátsággal és üdvözlettel: a Kurultaj szervezői

.

Elérhetőségek:

Németh Szilvia +36 70 606 9564

Vermes István +42 19 077 89 066

Lovas bejelentkezés, regisztráció és információk:

kurultajlovasok@gmail.com

749-00513v900

Részvételi feltételek és házirend a lovasoknak

 

Kedves Lovas Résztvevők!

A jelenlegi Állategészségügyi helyzetben a Kurultaj vezetősége fokozott figyelmet és közreműködést kér a lovas résztvevőktől. Kérjük a lovasoktól, hogy egymás és saját lovaik érdekében tartsuk be a következőket és ezek teljes tudatában induljanak el a rendezvényre! Mivel köztudott hogy találtak FKV-vel fertőzött lovat az országban, így az eddigi évekhez képest, nagyságrendekkel szigorúbb ellenőrzést vezetünk be a rendezvényen.

- Fontos, a lovaknak fél évnél nem régebbnegatív szerológiával kell rendelkeznie.

- Kötelező kombinált oltás megléte!

Útlevélnek ott kell lennie a helyszínen! Nincs lehetőség utólagos bemutatásra!

- Akik lábon érkeznek, tábort addig nem üthetnek amíg a ló ellenőrzése meg nem történt!

- Akik többen jönnek együtt (akár lószállítóval akár lábon) és akár egyetlen lónak is a csapatban nincs útlevele azok nem vehetnek részt a rendezvényen!

- A már vizsgálaton átesett lovakat a rendezvény egyedi azonosítóval fogja ellátni (szőrfestékkel előre meghatározott mintát fogunk a lovakra festeni).

A rendezvényen lóval úgy lehet részt venni, hogy a résztvevő lovas fentieknek maradéktalanul aláveti magát, beleértve, hogy elfogadja az egyedi azonosító felhelyezését.

A szigorítások mindannyiunk érdekében történnek, nagy tisztelettel kérünk tehát mindenkit, hogy fogadják el és tartsák be! Tegyük biztonságossá együtt a rendezvényt!

 Házirend

 1. Mindazok számára, akik lóval, hagyományőrzőként az Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlésre ellátogatnak, a rendezvény ideje alatt térítésmentesen biztosítjuk a sátorhely, a hideg-meleg vizes tisztálkodás lehetőségét!
 1. A lovak számára szükséges elhelyezést (karám, istálló), valamint az abrak és szálastakarmányt is biztosítjuk. Csapatok részére előzetes egyeztetés alapján a lószállításban segítünk.
 1. Azoknak akik a lovuk közvetlen közelében szeretnék tölteni az éjszakát, a lovak számára kialakított álláshelyek közelében biztosítunk sátorhelyet.
 1. A lovak elhelyezése a meglévő istállókban és a karámoknál történik. Ez utóbbiak fedetlenek. A kijelölt helyeken (és CSAK a kijelölt helyeken) az erdőbe a fák közé is be lehet majd kötni a lovakat. A szervezők a fák között karámokat nem alakítanak ki, úgyhogy köteleket mindenki hozzon magával!
 1. A lószállítókat és a gépjárműveket a lovas szektor mellett kialakított parkolóban kell elhelyezni. kb. 50 m-re.
 1. Csak a szükséges oltásokkal rendelkező lovak léphetnek a rendezvény területére! Ez ügyben tájékoztatásért keresse mindenki állatorvosát, vagy a térségében elérhető hatósági állatorvost! Lóútlevél vagy oltási könyv is megfelelő, de a helyszínen is lesz állatorvos. A lovaknak fél évnél nem régebbnegatív szerológiával kell rendelkeznie. A lovak ellenőrzés után egyedi azonosítót kapnak, a területre csak ezt követően léphetnek.
 1. A lovasok érkezésüket lehetőleg úgy számítsák, hogy pénteken d.u. 14 óráig megérkezzenek Bugacra, különben nem tudjuk zökkenőmentesen elszállásolni őket! A pénteken később érkezők ezen felül lemaradnak a lovasok főpróbájáról és eligazításáról, ami nélkül pedig nem vehetnek részt a seregszemlén. Mivel pénteken délelőtt érkeznek a kézműves vásárosok is, a torlódás elkerülése érdekében a lovasok már csütörtök délutántól elfoglalhatják a helyüket.
 1. A lovasok és kíséretük számára a hideg-meleg vizes fürdési-tisztálkodási lehetőséget biztosítjuk. Az étkezési lehetőséget is tudjuk biztosítani, előzetes egyeztetés alapján.
 1. Hagyományőrző viseletben, lóháton különösen fontos a példamutató viselkedés. Gondoljunk arra, hogy az az érdeklődő, aki először lát majd ilyen csudát közelről, utánunk fogja megítélni az egész hagyományőrző társadalmat. Ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljünk a tisztaságra, a rendezett ruházatra valamint az ünnephez illő méltóságteljes viselkedésre is. A hulladék gyűjtésére kijelölt helyek vannak, ahonnan az összegyűlt szemetet elszállíttatjuk.
 1. Ezzel párhuzamosan a jurtatáborban, a szervezett programokon, különösen viseletben a dohányzás sem megengedett. Csak és kizárólag az erre kijelölt helyeken szabad dohányozni!
 1. A seregszemlén csak biztos lovas tudással rendelkező lovasok vehetnek részt, valamilyen hagyományőrző viseletben (lehetőleg: szkíta, hun, avar vagy Honfoglalás korát idéző felszerelésben, esetleg népviseletben). Valamilyen fegyverrel is rendelkezni kell (ezért seregszemle a műsor neve). Az ostor önmagában nem számít fegyvernek.
 1. Kerüljük az alkohol fogyasztását (van erre még 362 másik nap az évben). Az ittas személyeket kényszerpihenőre küldjük. A lovas programokban biztonsági okokból nem vehetnek részt.
 1. A lovak és a lószállások környékén csak a szervezők és a lovasok tartózkodhatnak. Idegenek számára ez egy kiemelten balesetveszélyes terület!
 1. Minden lovas saját felelősségére vesz részt a rendezvényen.
 1. A rendezvényen résztvevő lovasok és kísérőik tudomásul veszik, hogy az általuk esetlegesen okozott kárért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint tartoznak felelősséggel!
 1. A lovas csapatvezető a rendezvény teljes ideje alatt az általa képviselt csapatért személyében is felelősséget vállal.
 1. Külön felhívjuk a figyelmet a fokozott elővigyázatosságra és a biztonságra való törekvésre. A lovas balesetek nagy része emberi mulasztás, figyelmetlenség, sokszor elbizakodottság következménye!

ŐsökNapján