A Téli Napforduló – Karacsun ünnepe

Ma van a téli napforduló ünnepe. Az ünnep, amely a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák, már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba: karacsun, (azaz Karácsony) ünnepe.

karacsun2012 

A sztyeppei lovasnomád népek hitvilágában, így a magyarokéban is nagyon fontos szerepet játszott a “Téli napforduló” megünneplése. Az év legrövidebb napja (december 21.) és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája ekkor van (néha december 22-re esik). A “kara”- feketét, sötétet jelent a türk nyelvekben és feltehetően a régi magyar nyelvben is, valamint az ősi türk nyelvekben csun – fordulás, esetleg a son – legutolsó, szóösszetételből származik a karácsony szavunk.  A feketeség csúcsa és annak “átfordulása” után egyre nő a fény, a világosság ideje. A téli sötétség vége – a hosszú téli éjjelek innentől fogva egyre rövidülnek. A fény növekedésbe való átfordulását, a majdan elérkező tavasz és megújulás reményét ünnepelték az Anyatermészetet tisztelő ősi hitvilágban.

kara

A karacsun- karácsony, olyan erősen gyökeredzett a magyar hagyományban, hogy a magyarság körében jóval később meghonosodott keresztény ünnepre a “Karácsony”-ra (itt már Jézus születése) is az eredeti ünnepet jelölő ősi szavunkat vetítették át. Szinte minden európai nyelvben a karácsony ünnepet Jézus Krisztus nevéből (pl. angol: christmas) vagy az Ő megszületéséből, a születni szóból (olasz: natale, spanyol: navidad illetve a szláv nyelvekben pl. orosz: rozsdesztvo is a születésre emlékeztet). Kivételt szinte csak a magyar képez (meg a román: craciun, ejtsd: kröcsun amely a magyar karácsony, esetleg egy hasonló alakú besenyő illetve kun szó átvétele). A magyar ünnepet jelölő szóalakban fennmaradt őseink hitvilágának egy kicsiny szelete és a keleti lovasnomád rokonnépekkel való közösség tudata.

            A Turán Szövetség az utóbbi évek hagyományaihoz híven az idén is megünnepli a Téli Napfordulót december 21-én délutántól kezdődően ünneplünk együtt, majd közösen virrasztunk 22-én hajnalig. A Turán Szövetség központi ünnepsége az idén a felvidéki Gútán kerül megrendezésre. Az idei ünnepünkről részletesebb információ itt.

hollo szer