Emlékezzünk kegyelettel azokra, akik már nincsenek közöttünk…

Gyújtsuk meg az emlékezés kis lángjait és gondoljunk kegyelettel azokra akik már nincsenek közöttünk. Emlékezzünk elődeinkre. A híresekre és a névtelenekre. Azokra, akik az életüket áldozták értünk, és azokra, akik egy életet áldoztak ránk. Nap-nap után, szerettek, neveltek, dolgoztak, tanítottak, példát mutattak, s akik ma általunk élnek tovább. Mozdulataik, tetteik, gondolataik bennünk élnek.

Emlékezzünk szeretteinkre, kedves ismerőseinkre, nemzetünk hőseire és egykori nagyjaira akik a magyar szívekben örökké élnek !

” Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg temetőit ”
Széchenyi István