2017 Ataları Anma Günü Program Cetveli

2017 Ataları Anma Günü Program Cetveli

Cuma (11 Ağustos)

tzaszlo30

11.00 Kiskunsag Milli Parkı sergi otağı açılışı

12.00 “Karpat Havzası el sanatları pazarı” açılışı

14.00 Okçuluk (Gösteri Sahası arkası) 16.30 Atlı ana provalar

17.30 Atlı ve piyade ana provaları

18.00 Csikos atlı ana provaları

Sahne

16.00 Zoltan Solyomfi – “Ataların sesi” Macar Kam Ezgisi

16.30 Kaya Kuzucu – Anadolu Halk Ezgileri (Türkiye)

17.00 Regélö Fehér Taltos Davul halkası – Kam Ezgisi

18.00 Fehér Hollo Öskü – “Görüş”

20.00 Hajdux – Geleneksel tulum halk müziği, Ortaçağ askeri müziği

20.30 Gece Konseri: Nori Kovacs – Halk müziği

22.00 Sabaha dek halk dansları müziği

Cumartesi (12 Ağustos)

10.00 Atilla Otağı sergisi açılışı – “Hunlar Avarlar Macarlar Karpat Havzasında”

10.15 Atalar Otağı sergisi açılışı – Yurttutanların hazineleri

Gösteri Sahası

10.00 Köpekle avcılık gösterisi – Macar köpekli avcılık derneği

10.30 “Bozkır Koşusu’  Atlı hız yarışı (Eleme)

11.30 Bagatur – Bulgar, Onogur gelenek koruyucu takım dövüş gösterisi

12.00 “Turulun Kanatlarında” Macar Turan Birliği Takımı Atlı Okçuluk Gösterisi

12.30 Kuzey-Yurt Baranta Kırbaç ve Piyade Savaşçı Gösterisi

13.00 Atalar Günü Merasim Geçidi

Karpat Havzası Macar Gelenek yaşatıcı takımların Atlı ve Yaya Merasimi.

Konuşmacılar: Macar Parlamento Başkanı ve Organizasyon onursal temsilcisi: Sandor Lezsak – Macar Turan Vakfı Başkanı, Başorganizatör Andras Zsolt Biro

14.00 “Turul Halkı” – Yurt tutma dönemi temsili atlı geçit ve savaş gösterisi

14.30 Jozsef Monus “Kurt” Atalarımızın anısına yay ile menzil atışı

15.00 “Bratislavya Savaşı Efsanesi” Vermes boyu atlı gösterisi

15.30 Kökbörü şampiyonası (Bozkır oyunu)

16.00 Güney-Yurt Atlı Csikos gösterisi

16.20 Piyade gösterileri, Göçebe silahları ve zırhları ile (Keleti Gyepü)

16.40 Atlı Güreş Sampiyonası

17.00 Atlı Şahincilik Gösterisi (Krekacs Zoltan)

17.30 Sonuçların duyurulması ve kutlamaları

18.00 Bozkırda Köpekli Avcılık

Sahne

10.00 Regélö Fehér Taltos Davul halkası – Kam Ezgisi

11.00 Fehér Hollo Öskü – “Görüş”

15.00 Kaya Kuzucu – Anadolu Halk Ezgileri (Türkiye)

16.00 Zoltan Solyomfi – “Ataların sesi” Macar Kam Ezgisi

17.00 Üngür Duo – Macar ve Balkan halk Ezgileri (Kuzey-Yurt)

18.00 Regélö Fehér Taltos Davul halkası – Kam Ezgisi

20.00 Hajdux – Geleneksel tulum halk müziği, Ortaçağ askeri müziği

21.00 Ortak Müzik Çalımı ve Sabaha dek halk dansları müziği

Tüm Gün Süreli Programlar

Birliktelik – Sergi – Karpat Havzası Arkeolojik Kazı Buluntuları

Güney-Yurt El Sanatları Pavilyonu

Onursal Konuk: Karpatalja, El sanatları tanıtımı

Atilla Çadırı (Ulu Otağ), Atalar Otağları: Atalarımızn Yüz Rekonstrüksyonları, Hunlar Macarlar Macarlar Peçenekler, Arkeoloji ve Tarihi sergileri

Kiskunsag Milli Parkı Otağı: Çoban müzesi tanıtım sergisi

El Sanatları Pazarı

Okçuluk ilgilileri için deneme imkanı

Çocuk alanı, Elsanatları uğraşları

Bebek-Anne dinlenme Otağı

Sahne yanında tüm gün boyunca gösteriler: Duello yarışması, Görselliği yüksek Kılıç Duelloları, Piyade zırhlıların dövüşleri, Kılıç kalkan yarışları.

Konferans Çadırı:

10.30 Zsolt Bernert (Antropolog) Macar Doğa İBlimleri Müzesi: Tuna- Tisa arası Yurt tutan popülasyonun antropolojik özellikleri

11.30 Zoltan Toth (Arkeolog) Dobo Istvan Kale Müzesi – Eger: Arkeolojik Kazılar ışığında Yurt tutanların inanç dünyası

11.30 Dr.Gabor Csorba (Zoolog) Macar Doğa Bilimleri Müzesi: Göç Güzergahı ve Bozkırlardaki Hayvan ve Bitkiler

12.00 Zolt Gallina (Arkeolog) Kıskunsag’da Kuma gömülü ortaçağ şehirleri ve köyleri

12.30 Dr.Gergely Agocs (Etnografya araştırmacısı): Macar Halk müziği melodilerinin Nogaylardaki versiyonları.

Ara

Söyleşi: 15.30 Sandor Lezsak (yazar, Macar Parlamento Başkanı) Gelenekler ve edebiyat üzerine söyleşi.

Konferans

16.00 Szilard Gal (arkeolog) Maros Eyaleti Müzesi: Marosvasarhely, Hun dönemi atlı gömme biçimleri.

Forum:

16.30 Mor Ban (yazar) Macar Tarih romanlarının yeniden doğuşu

17.00 Dr. Mustafa Genç (Etnograf, Yunus Emre Enstitüsü adına) Yörük Kadının bir günü

17.30 Erdinç Tunçbilek (Macar Turan Vakfı Türkiye Temsilcisi) Türk Macar ilişkilerinde geçmiş ve şimdinin mozaiği içinde akrabalık, kültür ve strateji.

18.00 Levente Lezsak (Öğretim Görevlisi) Savaş Atlarının Eğitimi

török_zaszlo1

Pazar (13 Ağustos)

Büyük Etkinlik Çadırı:

10.30 Değnek çekme Milli şampiyonası (Erkek ve Kadın)

Gösteri Sahası

10.00 Köpekli Avcılık Gösterisi

10.30 Piyade savaş gösterisi (Bagatur)

11.00 Atlı Okçuluk yarışları

12.00 “Bozkır Halkı” Finali

13.00 Atalar Günü Merasimi

Karpat Havzası gelenek koruyucularının geçidi ve atlı merasim. Andras Biro Zsolt başorganizatörün konuşması ve Macarlara mesajı.

14. 00 “Turul Halkı” – Yurt tutma dönemi temsili atlı geçit ve savaş gösterisi

15.00 Atlı savaş gösterisi – Pusztanın Tilkileri

15.30 Atlı ve yaya şahincilik gösterisi

16.00 Atlı Güreş

16.30 Puszta Atlı hız yarışı finali

17.00 Kutlama ve Derecelerin sonuçlanması

18.00 Atalar Günü Ateşinin yakılması

Sahne:

10.00 Üngür Duo – Macar ve Balkan halk Ezgileri (Kuzey-Yurt)

11.00 Zoltan Solyomfi – “Ataların sesi” Macar Kam Ezgisi

12.00  Kaya Kuzucu – Anadolu Halk Ezgileri (Türkiye)

14.30 Fehér Hollo Öskü – “Görüş”

15.30 Regélö Fehér Taltos Davul halkası – Kam Ezgisi

16.30 Hajdux – Geleneksel tulum halk müziği, Ortaçağ askeri müziği

Tüm Gün Süreli Programlar

Birliktelik – Sergi – Karpat Havzası Arkeolojik Kazı Buluntuları

Güney-Yurt El Sanatları Pavilyonu

Onursal Konuk: Karpatalja, El sanatları tanıtımı

Atilla Çadırı (Ulu Otağ), Atalar Otağları: Atalarımızn Yüz Rekonstrüksyonları, Hunlar Macarlar Macarlar Peçenekler, Arkeoloji ve Tarihi sergileri

Kiskunsag Milli Parkı Otağı: Çoban müzesi tanıtım sergisi

El Sanatları Pazarı

Okçuluk ilgilileri için deneme imkanı

Çocuk alanı, Elsanatları uğraşları

Bebek-Anne dinlenme Otağı

Sahne yanında tüm gün boyunca gösteriler: Duello yarışması, Görselliği yüksek Kılıç Duelloları, Piyade zırhlıların dövüşleri, Kılıç kalkan yarışları.

Konferans Çadırı:

10.30 Pal Medgyesy (Arkeolog, Bekes Eyaleti Müzesi Başkanı): 10. ve 11.yy Avrupa Orduları

11.00 Sandor Evinger (Antropolog, Macar Doğa Bilimleri Müzesi) Ortaya çıkartılmış kafatasları ve üzerlerindeki yara izlerine göre yurt tutan Macarlarda bilim ve tedavi nasıl olabilirdi.

11.30 Dr. Tibor Török – Dr. Endre neparaczki (Genetikçi, Macar Bilimleri Akademisi Szeged Biyoloji Bölüm başkanı) Detaylı genetik incelemeler ışığında yurt tutanların en son elde edilen verileri ve çalışmaların sonuçları.

12.00 Zoltan Soos (arkeolog – Maros Eyaleti Müze Başkanı) Sekellerin Erdele iskanı ve Sekellerin oluşumu.

16.00 David Cseri (Bilirkişi, Atlı Millet Dergisi yayın yönetmeni) Unutulmuş Atlı Efsanelerimiz.

OSOK_napja