Puszták Népe Lovas Viadal – Balla Zoltán emlékverseny – az Ősök Napján

A 2017-es Ősök Napján, eddigi ünnepeinkhez hasonlóan ismét felelevenítjük  az ősi magyar pusztai lovas hagyományokat. A köböre (kökpar) viadalon kívül többféle lovas versenyt rendezünk, melyekhez még lehet csatlakozni. Idén szervezünk lovasíjász versenyt, lovas birkozást,  Puszta Vágtát (gyorsasági verseny), és az elmaradhatatlan lovas ügyességi versenyt. Az alábbi cikkünkben ez utóbbiról a Puszták Népe Lovas Viadalról olvashatunk egy rövid ismertetést, és egy általános szabály ismertetést.

Lovasviadal Kurultaj 

Az eredeti lovas ügyességi viadal megálmodója Balla Zoltán volt, aki sajnos idén tavasszal elhunyt. Az Ő emlékére a Puszták Népe Viadal a “Balla Zoltán emlékverseny” címet is viseli idén, ezzel tisztelgünk emléke előtt. Balla Zoltán huszár hagyományőrző hadnagy volt, és nem mellesleg pedagógus, néptánctanár, a Fóti Népművészeti Szakközépiskola néptánc tagozatának vezetője, a Budapest Táncegyüttes egykori tánckarvezetője.

Az alábbi sorokban egy általános ismertetőt olvashatunk a nagy hagyományú Puszták Népe Viadal versenyszámairól. Az Ősök Napja ünnepünkön a viadal rövidebb változata fog szerepelni, melyben a kötelező feladatok: kelevézhajítás, súlyemelés, törökfejvágás, földről végrehajtott feladat, ugrás, ágyú vagy rönkhúzás.

 IMG_5886Általános ismertető:

A viadal célja, hogy a részvevők számára biztosítsa a fejlődés lehetőségét, a feladatok rendszerével, a követendő példák kiválasztódásával. Utat mutasson a felszerelés igényessége terén éppúgy, mint a gyakorlásban, és a lóval való tisztességes bánásmódban.

Célunk továbbá olyan egységesen ismert feladatok elterjesztése, amelyek segítséget nyújthatnak a hagyományőrző lovasok sikeres közönség előtti bemutatkozásához is. Ezeket az ügyességi- és erőpróbákat lehetőleg történelmi és néprajzi forrásokból gyűjtjük össze.

Fontosnak tartjuk, hogy a feladatokat ne változtassuk évről évre, hogy a lovasok azonos jellegű körülmények között mérhessék fel fejlődésüket.

Kelevéz vetés lóról Kurultaj

Általános feladat típusok:

Súlyemelés – báránylopás: A kengyel alatt kb. 15-20 cm-rel helyezzük el a súlyt, egy állványon. Onnan kell a lovasnak felemelnie, úgy hogy a lovat nem foghatja segítő. A súllyal különféle feladatok ötvözhetők, pl.: szlalom, erdei szakasz, a súly adott helyre letevése. A súly a lovas súlyának 20%-a + 5 kg. Pl. 70 kg-s lovas esetén 14+5 , kerekítve 20 kg.

Rönkfordítás, vagy ágyú fordítás: Egy kb. 20 kg-os, 80 cm magas rönkre vagy egy könnyebb, jól guruló ágyú alkalmas részére, kötünk egy 9 m-es kötelet, ezt összehajtva rátesszük a felállított fa vagy ágyú tetejére. A lovasnak fel kell kapni a kötelet, és egy célba behúzni a fatuskót. Lehetséges az adott célt megkerülni és visszavontatni a kiindulási helyre a súlyt

Tökfej vágás: A lebillenő fagolyókat síkon futva kell levágni, vagy ütni szablyával, fokossal. Lehet egyenes vonalon, vagy szlalomban. A leütendő célok elhelyezése lehet egyedi, de javasoljuk a lendületes végrehajtás lehetőségét biztosítani. A vágások irányát a fejeken egyértelműen jelezni kell. A rossz irányból végrehajtott vágás érvénytelen. Amennyiben ugrás is történik egy időben a vágással, és esetleg a leütött fej miatt leesik az ugrás rúdja, azt verőhibának kell tekinteni.  Érdemes az ugrás melletti törökfejet külön állványra tenni.

Kelevéz hajítás: A lovas kihúz egy hajítólándzsát a földből, és tetszőleges ívben fordulva célba dob vele. A feladat folyamatos vágtában hajtandó végre. A kelevéznek a célban állnia kell. Amennyiben a lovas még nem ért el a következő akadályig és a saját súlya miatt korábban kifordul, úgy hogy a nyél a földhöz támaszkodik, a pályaszolgáltnak jeleznie kell, és a lovas forduljon vissza, mert a találat érvénytelen.

Lóról szállós feladatok:

- Kovácsműhely. A lovas megérkezve a feladat helyszínére lóról száll. Lovát kikötheti. Az ott lévő üllőn található kalapáccsal ráüt az üllőre, majd lova mind a négy patájának talpára, végül ismét az üllőre. Ezután száll újra lóra és folytathatja a pályát.

- Kerüld meg a lovad! : Egy kijelölt területen belül megáll a lovas, lóról száll és körbe járja a lovát úgy, hogy az nem fordul vele, nem lép ki a kijelölt területről. Ezután ül vissza. Ahogy a lovas lába elhagyta a talajt a ló kiléphet.

- Kerüljön meg a lovad! : A pályán elhelyezett rönkre, vagy hordóra áll a lovas, úgy hogy közben a földet nem érinti. Körbevezeti magán a lovát 360 fokban, visszaül és folytatja a pályát.

- Átnyergelés, kantárt le – fel! : Együtt vagy külön-külön is használható feladatok. Szerszámot le kell venni a lóról, a földre tenni, majd vissza a lóra.

- A lovat vezetve bank-re fel-le ugrás. A lovas lóról száll, és lovát vezetve fut, ugrik fel vagy le különböző akadályokon. A lónak követnie kell gazdáját.

Karika fűzés: Szablyával, fokossal, bottal a kézben a lovas begyűjti a kihelyezett karikákat, majd végül egy szakajtóba csúsztatja őket. Akkor hibátlan, ha minden karika a szakajtóba kerül. Ebben az értelemben a szúrás során leütött karikát a lovas leszállás nélkül felveheti a földről.

A fokos a szablyával szemben előnyt élvez az eltevés, rejtés során, ezért ebben az esetben nem használható a nyele, hanem a fejjel előre kell a karikákat begyűjteni. Általános szabály, hogy a fegyvereket rendeltetésüknek megfelelően kell használni, így a fokos nyele, vagy a kopja nem hegyes része nem érhet el érvényes találatot.

Pénzfelkapás: Egyenes vonalon 80- 60- 40 cm-es állványon pénzes zacskók vannak. A zacskók magassága még kb. 10 cm. A lovasnak menet közben kell őket összegyűjteni, megfogni és feldobni. A leütött zacskók érvénytelenek.

Cserény, vagy folyosó: Nádszövetből kialakított szűk, zárt hely, vagy folyosó. A lovasnak minimális károkozással kell leküzdenie.

Nyilazás:. A célokat a jelölőkarók vonaláig lehet megközelíteni. Egyéb kijelölt pálya szakasz nincs. Érvényes a találati felületen belülre lőtt, a célba beleállt nyílvessző.

Hátraléptetés: Egy tetszőleges eszközökkel kijelölt szakaszt tesz meg a ló-lovas páros hátrafelé léptetve. A szakasz lehet egyenes, vagy hajlított. Túl bonyolult vonal nem javasolt. A szakasz, vagy folyosó szélessége:1 méter 60 centiméteres minimális szélességet határozok meg a 3 méteres hátraléptető feladat esetében. Természetesen a hosszabb és törtvonalú folyosóknál ez a szélesség akár nagyobb is lehet, de kisebb nem. Hiba, ha a ló kilép a jelzett területről, vagy felborítja, elmozdítja a jelzéseket.

 Ugrások: A pályán maximum 70 cm magasságú ugrásokat helyezünk el. Ezeket adott esetekben fegyverrel, vagy zászlóval a kézben is teljesíteni kell. Kihagyásuk – különösen a szándékos – tilos. Három sikertelen próbálkozás után hibapont ellenében kikerülhetők. Hiba az akadály verése, rombolása.

Speciális terepakadályok: Nem túl magasan lángoló tűz és vizesárok a lehetőségektől függően használható a pályán. A be és kilépés helyét meg kell határozni.

Szalagos kapu: Keretet helyezünk el a pályán, olyan magasságban, hogy a lovas lehajolva átférjen alatta, és erre szalagokat akasztunk. Ezen halad át a lovas. Hiba ha a ló harmadszorra is megtagadja az áthaladást, vagy ha felborítják a kaput.

Dzsida: 3 méter hosszú dzsidát a földbe, vagy alkalmas tartóba teszünk. A lovas vágtában kihúzza és a fegyverrel karikát szúr, és azzal együtt egy hordóba teszi. A földre leesett karika hiba.

Kopjás vitéz: Egy mű lóra erősített stilizált pajzsos vitézt döf le a lovas, az előzőleg magához vett kopjával. Nagyon fontos, hogy csak a HEGGYEL ELŐRE  álló fegyverrel elért találat érvényes! A kopja oldalával, fokával levert találat érvénytelen.

További információ és előzetes regisztráció:

vercse.balla.rozi@gmail.com

Balla Tímea: 06 20 467 0578

Puszták Népe Kueultaj