Vezérlő Fejedelmünkre emlékezett Rodostóban a Magyar – Turán Alapítvány

Törökország hat városában tart magyar kulturális és hagyományőrző napot a Magyar – Turán Alapítvány. Az első helyszín, a magyarok számára szimbolikus jelentőségű hely Tekirdağ (az egykori Rodostó). II Rákóczi Ferenc fejedelmünk itt élte életének utolsó éveit, bujdosó kurucainak egy részével együtt, a török szultán vendégeként.

A Magyar - Turán Alapítvány küldöttsége és török vendéglátóik a Rákóczi emlékháznál Tekirdağban (Rodostó)

A Magyar – Turán Alapítvány küldöttsége és török vendéglátóik a Rákóczi emlékháznál Tekirdağban (Rodostó)

A Rákóczi szabadságharc után a Oszmán Birodalom nyújtott menedéket a kuruc bujdosók többségének. 1717-ben III. Ahmed szultán felvette a kapcsolatot a francia száműzetésben élő Rákóczival, mert a törökök ismét az osztrákok ellen kezdtek hadakozni. Rákóczi török földre utazott, fejedelmünket a porta uralkodónak kijáró tisztelettel fogadta. Azonban az osztrákok ellen újrainduló háborút a török seregek  hamar elvesztették, és a Magyarországra török támogatással benyomuló kurucok sem tudták már a népet egy újabb felkelésre rábírni.

A Magyar Turán Alapítvány küldöttsége a tekirdaği polgármesterrel (fotó: 59haber.com)

A Magyar Turán Alapítvány hagyományőrzői a tekirdaği polgármesterrel (fotó: 59haber.com)

Az 1718-as pozserováci békekötésben a szultán nem volt hajlandó eleget tenni az osztrákok követelésének, mely szerint adja ki a kuruc bujdosókat. Bécs még két évig követelte a bujdosók kiadatását, de ezt Ahmed szultán rendre visszautasította. A török uralkodó a kuruc bujdosókat Rodostóban (Tekirdağ) telepítette le, ahol egy kisebb magyar városrész jött létre. Haláláig itt élt Rákóczi és rajta kívül többek között  Bercsényi Miklós, Csáky Mihály, Forgách Simon, Esterházy Antal és a híres krónikás Mikes Kelemen is.

A megemlékezésen kívül előadásokat is tartottak, többek között a közös magyar és török turáni rokonságról

A megemlékezésen kívül előadásokat is tartottak, többek között a közös magyar és török turáni rokonságról

II. Rákóczi Ferenc udvartartásának ellátását a szultán rendszeres pénzjáradékkal fedezte, kíséretének 23 házat utalt ki, 80 főnyi janicsár testőrséget biztosított számára, ezenfelül ügyvivőket és tolmácsokat rendeltek a magyar urak mellé. A fejedelem törökországi házában 1968- óta működik a Rákóczi Emlékmúzeum. Törökországban máig is példásan őrzik nagy fejedelmünk emlékét.

tabla

Tekirdaği Rákóczi szobor

Tekirdaği Rákóczi szobor

A magyar kulturális napon a Turán Szövetség hagyományőrzői fegyveres bemutatókat és táltos-zenei programokat is tartottak

A magyar kulturális napon a Turán Szövetség hagyományőrzői fegyveres bemutatókat és táltos-zenei programokat is tartottak

rakoczi_haz_rodosto