Vazul Vére – a történet

A Vazul Vére címmel 2014-ben bemutatott történelmi rockopera I. István királyunk halála körüli zavaros időket eleveníti fel. A Magyar Királyság történetének ezt az – ellentmondásokkal és rejtélyekkel teli – időszakát, hitelesen és politikailag semlegesen ábrázolja az elkészült zenés színpadi mű. A több, egymással párhuzamosan futó, izgalmas szálon vezetett cselekmény betekintést enged a trónért folytatott elkeseredett küzdelembe és a háttérben zajló fordulatokkal teli játszmák sorába.

Vazul_kep

Történetünk az 1030-as évek közepén kezdődik, mikor I. István öreg, beteg és zavarodott, napjait egyre csak a kápolnában és a családi kriptában tölti, kétségek gyötrik. Fia halott, műve szétesőben, s hiába ölette meg rokonsága régi hitű tagjait, nincs, aki folytatná az új hatalmi rend megszilárdítását, miközben egyre fogy az idő.

 Vazul_Vikidal

A törvény szerint Vazul, István unokaöccse a jogos utód a trónon, de István nem bízik benne, hiába keresztelkedett meg, igaz, csak bizánci módon. Megvakíttatja őt, ami általában a lassú halál záloga, három fia elmenekül. Befogadják és felnevelik őket a lázadók, kik a végtelen erdőségben élnek, hol nem találhatnak rájuk a király német lovagjai.

vazul_vItt nő fel együtt Vazul fia, Levente Hajnallal, a hasonló sorsú árvával, életük örökre összefonódik. Levente felnőtté érése, majd apjának szellemével való találkozása egy hosszú zarándokúton történik meg, melyre Torda a harc, Zerind pedig a béke szellemében készíti fel. Ereje teljében és feladatához felnőve csatlakozik Vatához a lázadáskor.

Árvaként együtt nevelkedik Leventével, nyugodt természete és ártatlansága igazi menedékként szolgál az apját elvesztő, majd száműzetésbe menekülő fiúnak. Levente zarándokútra távozása sem tántorítja el szerelmétől, és minden döntésben őszinte, hű társa marad. A fiú visszatérte után a lázadásban is mellette harcol.

 Vazul4

1038-ban I. István meghal, a trónt Orseolo Péterre, húga félig olasz fiára hagyja, aki Istvánnál talált menedéket, miután Velencéből elüldözték. Esküt tesz királyi pártfogójának, hogy bármi áron végigviszi az isteni tervet. A Magyar Királyság csakis Rómához lehet hű, a régi magyarság gyökereit mind kiirtja, s a kijelölt úton vezeti tovább a megtört népet.

Vazul megvakíttatásával és fiainak száműzésével világossá válik, hogy István döntései nem a magyarságnak fognak kedvezni. Ekkor az egykor Koppányt is támogató Torda visszatér a lázadók élére, hogy ismét tüzet szítson az Ősvallásban hívők szívében. Zerinddel a békéről folytatott vitáik alatt mennydörögve borul be az ég.

vazul1

Mikor az egész ország egy emberként áll fel s indul eltaposni a cinikus zsarnokot, élükre áll az egyik megmaradt nagyúr, Vata. Céljuk csak egy: ha ide vezet az új hit, akkor végezni kell vele. Útjukat égő templomok és felkoncolt papok jelzik, a magyar katonák eléjük sietnek, hűséget fogadnak, Vazul három fia pedig végre hazatérhet.

Solt, Vazul bátor harcostársaként úgy érzi, vezekelnie kell azért, mert nem tudta barátját megvédeni. Hosszú vándorút után csatlakozik a lázadókhoz, és nagy segítségükre van a táltosok mellett a vazul-fiak felkészítésében, mind pedig Vata mellett a végső lázadásban.

Vazul_S

Zerind fiatalnak tűnő, békés táltos, de legbelül afféle kortalan, senki se tudja róla hány éves, a fiatalság gyökerét fogyasztja. Ő neveli fel Vazul elmenekült árváit és Hajnalt is. Amíg Torda a harcos utat hirdeti, addig Zerind próbál békés utat találni a sok vérontás után, ő a szellemi örökséget képviseli.

A Vazul Vérei rockoperára a jegyek megvásárolhatók a TURÁNIA hagyományőrző boltban, illetve az Interneten:

http://turania.hu/catalog/product_info.php/products_id/21142

SZÉP és ELEGÁNS ajándék az ünnepekre. Igazi családi és magyar program.

vazul_vere_rockopera