Puszták Népe – lovas viadal a Kurultajon

A 2014-es Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlésen felújítjuk az ősi magyar pusztai lovas hagyományokat. A nagy köböre (kökpar) viadalon kívül többféle lovas versenyt rendezünk, melyekhez még lehet csatlakozni. Az alábbi cikkünkben a Puszták Népe Lovas Viadalról olvashatunk egy rövid ismertetést, és a szabályok leírását.

Lovasviadal Kurultaj 

„A Puszták Népe viadal közelíti meg számomra azt a sokoldalú lóhasználatot, annak vetélkedő formájú bemutatását, amely nem egyes területekre összpontosít, hanem szórakoztató formában megőrzi a hagyományokat, és igazán élvezhető, használható lovakat (és lovasokat) nevel.” Győrffy-Villám András

A lovas viadal két formájában mérhetik össze tudásukat a hagyományőrző lovas-ló párosok:

A Harcosok Viadalán a harcosok egyes versenyére kerül sor. A pályán a vadászat – kelevézhajítás, báránylopás, szlalom a vaddal, cserény, a kiképzés – kovácsműhely, fej vágás, és a csata – ugrások, oldal és hátraléptetések, szűk folyosón és tűzön átkelés, híd őrökkel  - elemeit helyezzük el. Az indulók ezeket az akadályokat küzdik le időre.

A legjobbak, a hibátlanok összevetésben, azaz rövidített pályán, de nehezebbé tett akadálysoron döntik el, hogy ki lesz a bajnok.

A Páros játszma során az egyenes kieséses páros viadalok következnek. Két párhuzamosan egymás mellett épített pályán egyszerre indul két harcos. A közönség már az orrhossznyi előnyt is érzékelve kedvére szoríthat valamelyiküknek. Aki kevesebb hibát vét és gyorsabb, az továbbjut a következő fordulóba. Egészen addig tart a verseny, amíg csak egy marad!

Azok a Kurultájra lóval érkező hagyományőrzők, akik indulni kívánnak a Puszták Népe Lovas Viadalon, kérjük a részvételi szándékukat jelezzék, és regisztráljanak az alábbi e-mail címen:

kurultajlovasok@gmail.com

Puszták Népe Kueultaj

Általános szabályok:

 • Viadalt rendezni csak a szabályokat összeállító vezetőség beleegyezésével lehetséges. Új belépő személyét/körülményeit meg kell vizsgálni a csatlakozás megállapítása előtt.
 • A viadal jelképe a pólón/zászlón/versenykiíráson látható lovas solymász figura.
 • A viadal kategóriái: felnőtt – levente – gyermek/kezdő.
 • A kategóriák közötti megkülönböztetés a következő módon lehetséges: nehézségi szint emelése/csökkentése; akadályok számának növelése/csökkentése; a pálya távolságának növelése/csökkentése.
 • Gyermek/kezdő kategóriában lehetséges a vezetett lóval való teljesítés, külső segítség igénybevételével.
 • Haladó lovas (levente), vagy fejlett gyermek nevezhet magasabb kategóriában, de eredménytelensége esetén, a további versenyeken nem nevezhet vissza kezdő ló, gyermek vagy levente kategóriába.
 • A gyermek/levente indulhat saját kategóriájában ugyanazzal a lóval, amelyikkel a szülő sikeresen teljesített felnőtt kategóriában.
 • Egy versenyző max. 2 lóval indulhat, de csak a jobb eredménye kerül elbírálásra. A gyengébb eredmény felsorolásra kerülhet, de díjazásra nem.
 • 4 évesnél fiatalabb ló a viadalon a ló egészségének védelme érdekében nem indulhat.
 • A versenyzőnek abban az esetben lehet összesített eredménye, ha minimum két versenyen indul. Az első-6; a második-5; a harmadik-4; a negyedik-3; az ötödik-2; a hatodik-1 pontot szerez.
 • Kötelező feladatok: kelevéz hajítás – súlyemelés – törökfej vágás – földről végrehajtott feladat – ugrás – ágyú vagy rönkfordítás.
 • Indulók felszerelése: szablya, kard, fokos valamelyike; lehetőség szerint  történelmi kort idéző viselet.
 • Az értékelésnél egyenlő mértékben számít az alapidő teljesítése és a hibapontok száma.
 • Az első start előtt meghatározásra kerül az alapidő (egy választott lovas bemutató lovaglást végez, és az ő ideje lesz mérvadó az alapidő meghatározásánál).
 • Az alapidő az indulók számának a felénél módosítható (növelhető), mely módosított idő visszamenőleg minden indulóra érvényes lesz.
 • Az összevetés az alapidőn belüli, hibátlan lovasok között történik.
 • Az összevetés lehet nehezített, vagy rövidített, illetve mindkettő.
 • Az összevetők az indulók 25%-a, de legalább 6 lovas.
 • A viadal bírájának lehetősége van a lovashoz nem méltóan viselkedő lovast (káromkodik, veri a lovát, szabályokat nem tartja be, indokolatlanul sok időt tölt a pályán) kizárni a versenyből.
 • Lovas versenyek Kurultaj

Feladatokkal kapcsolatos szabályok: 

 • A feladatok végrehajtását hibás teljesítés esetén 3x meg kell próbálni, ha előzőleg nem sikerült volna. Valamennyi eredménytelen próbálkozásért 1 hibapont jár.
 • Ahol nem egyértelmű a próbálkozások száma (súlyfelvétel, tűzön-vízen átkelés, szalagos kapu, folyosó) ott 30 mp-ig kötelező próbálkozni. Ezen idő letelte után az akadályt ki kell hagyni! A 30 mp a versenyző idejéhez természetesen hozzáadódik, továbbá a sikertelen próbálkozásokért jár a 3 hibapont.
 • Az előző ponthoz kapcsolódóan: Olyan feladatoknál melynek nem teljesítése hatással van a következő feladatra (vad/súly felvétel, ágyú vagy rönkhúzás), ott 3 próbálkozás vagy 30 mp után a segítő adja fel az eszközt. Az eredménytelen próbálkozások után jár a 3 hibapont is.
 • Karikaszúrásnál a hibapontot a kosárba nem került karikák száma adja, törökfejvágásnál pedig a nem ledöntött fejek száma.
 • Olyan helyen, ahol a feladat végrehajtása nem követeli nem a lóról történő leszállást, csak hibapont ellenében szállhat le a lovas.
 • Fegyver elhagyása szintén hibapontot eredményez.   

Jelentkezés és további információk:

 kurultajlovasok@gmail.com

Endzsel Zsolt +36 20 981 1658

Németh Szilvia +36 70 606 9564

Kelevéz vetés lóról Kurultaj