A Turáni Hagyományéltető Egyesület

Két hét múlva szeptember 7-én, szombaton a Turáni Hagyományéltető Egyesület Ceglédbercelen megrendezi a “Turáni Hagyományéltető Napot”. A rendezvény kapcsán, most szeretnénk bemutatni ezt a fiatal, és dinamikus egyesületet, és egyben megköszönjük munkájukat,  amellyel hozzájárultak az Ősök Napja ünnepünk sikeréhez.

A Turáni Hagyományéltető Egyesület megalakulását a Kurultáj hagyományőrző ünnep szellemisége motiválta. A végtelen füves puszták a határtalan szabadság szellemiségét hordozzák magukban. Azok a hagyományőrző barátaink, akik még nem kóstolták meg ezt az érzést nem is sejthetik mekkora erő rejlik az Őseink közös felidézésében. Ha valaki egyszer ellátogat a Kurultájra az megérezheti az íjfeszítő rokon népek leszármazottainak szívet melengető barátságát. A Kárpát-medencétől a végtelen Kazak pusztákon át a Csendes-óceán partjáig élnek elszórtan a Turáni-alföldről elszármazott rokon népek. A határokon átívelő barátságok hamar megköttetnek a bugaci ünnepek alatt, hiszen a rokon szellemiség és kultúra percek alatt összehozza az ősi testvéreket. Ezt csak az értheti meg, aki nyílt szívvel fordul a magyar lovas-nomád múltunk és Őseink emléke felé. Aki egyszer eljön a Kurultájra, és átéli az új erősödő hagyományőrző közösség összetartó erejét, az megérzi ezt a felemelő érzést, és élete végéig a pusztai világ és valós hagyományaink szerelmese lesz.

 

A későbbi Turáni Hagyományéltető Egyesület alapító tagjai a Kurultájra jelentkeztek segítőnek, majd az ünnep erejéből merítve alakultak egy egyre nagyobb létszámú hagyományőrző közösséggé. Erről a folyamatról Tamás Attila az egyesület vezetője így nyilatkozott:  “- Az a néhány nap lenyűgöző volt számomra, mert belecsöppentem egy olyan közegbe, ahol végre büszke magyar embereket láttam őseink viseletében. Sok turáni testvérnépet láthattam, akik Bíró András Zsolt meghívására érkeztek. Az egész úgy nézett ki, mint egy ezeréves honfoglalás-kori tábor. Ez egy életre szóló élmény volt, és innentől nem volt kérdés, hogy az ősi magyar és turáni hagyományokat szeretnénk tovább vinni.”

 

A kezdeti baráti társaság innentől fogva gyorsan növekedett a Turáni Hagyományéltető Egyesületté. Meghívták Bíró András Zsoltot Ceglédbercelre egy magyar korai történetet bemutató előadás megtartására. Tamás Attila szavaival: - “Lenyűgöző előadást tartott, és utána még szorosabb lett a kapcsolatunk vele és a Magyar Turán Szövetséggel. Egyrészt a Kurultáj hatására, másrészt a Magyar – Turán Szövetség felé szerettük volna jelezni a név választással, hogy mellettük vagyunk és részt veszünk mindenben amiben tudjuk segítjük munkájukat és nemzetépítő küldetésüket.”

Tamás Attila

A ceglédberceli hagyományéltetők rendszeresen tartanak közös programokat. Hetente többször önvédelmi edzéseken gyakorolnak, sokszor íjászkodnak és van kézműves szakkörük is. 2012 szeptemberében már tartottak egy sikeres hagyományőrző rendezvényt, majd novemberben Kertai Zalán festőművész képeiből kiállítását rendeztek a Ceglédberceli Művelődési Házban.  2013. évtől minden hónapban tartanak nyílt edzéseket, amelyek kiegészülnek vívás, íjászat és önvédelmi oktatással is.

Turán kűzdősport edzés

Az egyesület célkitűzése, hogy élethűen keltsék életre honfoglaló elődeink mindennapjait.  Az autentikusság emelésének érdekében több szakember tanácsát is kikérik. Tamás Attila így nyilatkozott: – “Ügyes kézműveseink vannak, akiknek a segítségével honfoglalás kori viseletbe tudunk öltözni. Van, aki íjászoktatást tart, van aki önvédelmet tanít. Egyszóval mindenki tud valamit hozzá tenni, hogy egy jól működő közösség színvonalasan tudja ápolni és megélni őseink kultúráját és ezzel példát mutasson más közösségeknek is valamint lehetőséget teremtsen a fiataloknak, hogy hasznosan töltsék el a szabadidejüket.”

 

” – Folytatjuk, amit elkezdtünk, előadásokat, kiállításokat, rendezvényeket szervezünk, hagyományőrző rendezvényeken veszünk részt. Az 2013-as év egyik legnagyobb kihívása, hogy szerepet kaptunk a Turán Szövetség által augusztusban tartandó Ősök Napja nagyszabású hagyományőrző ünnep megszervezésében.”

Kezdetekben az egyesület  edzésein és foglalkozásaikon a 30-50 éves korosztály vett részt. Az egyesület vezetője szerint: “- Nagy szükség lenne arra, hogy a fiatalabb korosztály is megmozduljon részt vállaljon a feladatokban, valamint a hagyományok méltó megőrzésében, amelyet így átadhatunk az utánunk felnövekvő generációknak.” Ezt a célkitűzést sikeresen átültette a gyakorlatba az egyesület, hiszen elég csak a fényképekre tekintenünk, melyeken látszik, hogy egyre több fiatal állt soraik közé.

"Íjász szakkör"

A cikket zárva, szívleljük meg Tamás Attila üzenetét:

 ”- A nemzeti hagyományaink megismerését és a megőrzésében vállalt feladatot minden igaz szívű magyarnak ajánlom, aki büszke dicső múltunkra és történelemformáló őseinkre. Remélem, hogy a jövőben egyre több fiatal fog csatlakozni a valódi hagyományainkat megőrző egyesületekhez!”

A Turáni Hagyományéltetők az Ősök Napján