Magyar-Turán Alapítvány 2012 Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c./ pontjának 3. alpontjában nevesített, “tudományos tevékenységet, kutatást”, az 5. alpontban nevesített „kulturális tevékenységet, a 13. alpontban nevesített „határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet”, és a 6. alpontban foglalt „kulturális örökség megóvása” közhasznú tevékenységet végez.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem végez, és nem végezhet, pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Sem helyi, sem országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az Alapítvány minden bevétele – a tevékenység végzése feltételeit biztosító működés fenntartása mellett – kizárólag a célok megvalósítását szolgálják!

A Magyar-Turán Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése:

M_Turan_Alapitvany_2012_Kozhasznusagi_jelentes_01