A Magyar-Turán Alapítvány közleménye

A Magyar Turán Alapítvány megalakulása óta a magyar eredetkutatással foglalkozik. Az alapítvány célul tűzte ki, hogy munkájával a magyar nemzet előtt a magyar nép valós történetét tárja fel, mely munkáját a természet-, és a humán tudományok szakemberei is segítik. A szakemberek kutatásaiknak eredményeivel sok évtized óta berögzült – azonban mára igencsak elavult – dogmákat döntögetnek.

A Magyar-Turán Alapítvány egy olyan szervezet, amely a kutató intézetektől függetlenül is működni képes, szolgáltatása során a különböző tudományágak szakembereit összefogja egy közös fórumba a magyar őstörténet kutatás különböző szakterületeiről (történelemtudomány, régészet, antropológia, genetika, néprajz, nyelvészet).

A Magyar–Turán alapítvány szakembereinek kutatásai kizárólag a korszerű tudományosság mentén haladnak. A Turán- kifejezéssel érzékelteti az alapítvány, hogy nem csak a magyarság kárpát-medencei történetét kutatja, hanem a magyarság Kárpát-medencén kívüli vándorlását is, nemzetközi együttműködésben a különböző országok (különösen a rokon népek) tudományos intézeteivel, szakembereivel.

Az alapítvány feladatának tekinti a tudományos eredmények megjelenítését a nem szakértő közönség számára is. Az alapítvány segíti a magyar hagyományőrző csoportok kapcsolatfelvételét a rokon népek hasonló szervezeteivel és segíti a közös programok szervezését és lebonyolítását. Alapítványunk szervezi Európa legnagyobb lovasnomád hagyományőrző rendezvényét, a Kurultajt. 2011-ben megrendeztük az első Ősök Napját, ami idén 2013-ban is megrendezésre kerül és kezdeményeztük egy erről szóló törvény megalkotását a magyar országgyűlésben. Emellett segítjük és támogatjuk a Kárpát-medence magyar hagyományőrző közösségeit a szellemi és anyagi gyarapodásban a szakmai ismeretek átadásától a felszerelések beszerzéséig.

A Magyar-Turán Alapítvány munkájának segítését pénzadományával, adója 1 %-a felajánlásával is segítheti.

Adószámunk: 18265871-2-43      

Bankszámla szám:

Budapest Bank 10102086-65899600-01003001 Swift BUDAHUHB

IBAN: HU30-10102086-65899600-01003001

Köszönjük támogatását!

Magyar-Turán Alapítvány (1181 Bp. Havanna u. 4.)

Bíró András Zsolt (antropológus, humánbiológus, a kuratórium elnöke)

Nyers Csaba (kézműves, hagyományőrző, a kuratórium tagja)

Dr. Ladvenszky Levente (történész, a kuratórium tagja)